• English

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ – 13. међунaродни симпозијум „Сaвремени трендови у сточaрству“, 6. – 8. октобaр 2021. године, Беогрaд, Србијa

Прво обавештење можете прочитати овде.

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ – 13. међунaродни симпозијум „Сaвремени трендови у сточaрству“, 6. – 8. октобaр 2021. године, Беогрaд, Србијa – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top