• English

Јавна набавка електричне енергије за потребе Института за Сточарство БР.1/2014

1. Позив за подношење понуда за ЈН БР.1/2014 (.PDF 47 KB) oбјављено 20.02.2014.
2. Конкурсна документација за ЈН БР.1/2014 (.PDF 341 KB) објављено 20.02.2014.

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Јавна набавка електричне енергије за потребе Института за Сточарство БР.1/2014 – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top