• English

Лабораторија за истраживања производње биогаса

Лабораторија за биогас је формирана и истраживања у овој области су започела захваљујући помоћи Јапана у оквиру програма Science and Technology Cooperation on Global Issues – Dispach of Science and Technology Researchers. У оквиру програма, током 2011-2013. године реализован је пројекат међународне сарадње Института са Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) и Japan International Cooperation Agency (JICA) под називом “Biomass energy utilizing livestock and agriculture waste“. Уз помоћ Јапанске владе успостављена је сарадња са јапанским истраживачима, у Институту је формирана нова лабораторија и започета су заједничка испитивања производње биогаса из нуспроизвода сточарске производње. Пројекат је водио проф. др Казутака Умецу са Обихиро универзитета за пољопривреду и ветеринарску медицину из Обихира, Јапан. Аутор пројекта и вођа истраживачког тима из Србије био је др Милош Лукић.
Лабораторија располаже са експерименталним моделима/дигесторима за континуирано и шаржно испитивање производње биогаса.
Biogas lab

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Лабораторија за истраживања производње биогаса – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top