• English

Одељење за истраживања у говедарству

Шеф Одељења:

др Душица Остојић Андрић, научни сарадник

Сарадници:

др Милан М. Петровић, научни саветник

др Влада Пантелић, виши научни сарадник
др Драган Никшић, научни сарадник
дипл. инж. Марина П. Лазаревић, истраживач сарадник
дипл. инж. Ненад Мићић, истраживач сарадник
дипл. инж. Милош Маринковић, истраживач сарадник
дипл. Никола Молеровић, истраживач приправник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у говедарству – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top