• English

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа

Шеф Одељења:

др Никола Станишић, научни сарадник

Сарадници:

др Александар Станојковић, научни сарадник
др Маја Петричевић, истраживач сарадник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top