• English

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа

др Александар Станојковић, научни сарадник
др Маја Петричевић, научни сарадник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top