• English

Одељење за истраживања у овчарству и козарству

Шеф Одељења:

др Драгана Ружић-Муслић, научни саветник

Сарадници:

др Милан П. Петровић, научни саветник

др Невена Максимовић, научни сарадник
др Виолета Царо Петровић, научни сарадник
дипл. инж. Богдан Цекић, истраживач приправник
дипл. инж. Иван Ћосић, истраживач приправник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у овчарству и козарству – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top