• English

Биологија и техника гајења малих преживара

др Милан П. Петровић, др Зоран Ж. Илић,
др Виолета Царо Петровић
 
Издавач: Балкански научни центар руске академије природних наука, Београд
 
Београд, 2018

Biologija

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Биологија и техника гајења малих преживара – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top