• English

Принципи и методе генетског унапређења домаћих животиња

др Милан П. Петровић, др Влада Пантелић,
др Виолета Царо Петровић
 
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
 
Београд, 2018

Principi

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Принципи и методе генетског унапређења домаћих животиња – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top