• English

Иновирана постојећа технолошка решења у козарској производњи

Др Мирослав Жујовић, др Зорица Томић, др Драгана Ружић-Муслић, мр Зорица Нешић

Издавач: Институт за сточарство, Београд-  Земун

Београд, 2008

У 12 складно повезаних поглавља на укупно 96 страна Б5 формата аутори: др Мирослав Жујовић, др Зорица Томић, др Драгана Ружић – Муслић и  мр Зорица Нешић су приказали сажет, а истовремено и детаљан проблем козарске производње код нас, и истовремено понудили низ решења за исти. Наиме, козарство је деценијама била не само запостављена, него и политички анатемисана грана сточарства, јер је директно везивана за нешто назадно, екстензивно и потпуно супротно тадашњим циљевима. Међутим, промене у задњим деценијама код нас, као и придавање великог значаја козарству у развијеној Европи, омогућили су да и ова животињска врста, доместицирана хиљадама година уназад, коначно добије своје право место и у нашем агрокомплексу. Истовремено са новим могућностима и потребама, јавља се проблем дефицита домаћег знања и стручњака који би омогућили брзи развој  и надокнаду свега запостављеног у овој грани. Наиме, постојећа страна литература у одређеном броју случајева постаје бескорисна за наше услове због њихових специфичности. Из тог разлога, једина исправна решења могу понудити управо домаћи стручњаци који су се годинама и деценијама ангажовали на овој проблематици, и који су се низом научних радова, објављених код куће и у иностранству, као и радом на терену, у пракси, показали и доказали као врсни познаваоци козарства. Посебна вредност овог материјала која мора бити истакнута јесте чињеница да се горе поменути аутори нису бавили само појединим сегментима ове проблематике, већ свеобухватно.

Inovirana-resenja-u-kozarskoj-proizvodnji

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Иновирана постојећа технолошка решења у козарској производњи – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top