Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Симпозијум су отворили проф. др Martin Waehner, председник Међународног научног комитета, др Милан М. Петровић, директор Института за сточарство и председник Организационог комитета, др Виолета Анђелковић, председник Управног Одбора Институтуа за сточарство и др Саша Стојановић, помоћник министра за технолошки развој и трансфер технологија и иновациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.