• English

11. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 11. – 13. октобар 2017. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Симпозијум су отворили проф. др Martin Waehner, председник Међународног научног комитета, др Милан М. Петровић, директор Института за сточарство и председник Организационог комитета, др Виолета Анђелковић, председник Управног Одбора Институтуа за сточарство и др Саша Стојановић, помоћник министра за технолошки развој и трансфер технологија и иновациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Међународни научни комитет симпозијума био је састављен од 30 чланова, од којих је 19 било из иностранства (15 земаља). У раду симпозијума учествовало је преко 40 иностраних учесника (из 17 земаља – Босна и Херцеговина, Бугарска, Италија, Литванија, Мађарска, Македонија, Немачка, Пољска, Португалија, Република Чешка, Русија, Словачка, Словенија, Турска, Хрватска, Шпанија, Швајцарска), као и 40 домаћих учесника из реномираних научно-истраживачких и образовних институција у Србији (Институт за сточарство, Београд-Земун, Пољопривредни факултети у Београду, Новом Саду и Чачку, Ветеринарски факултет, Београд, Научни институти за ветеринарство у Београду и Новом Саду, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Земун Поље, Институт за крмно биље, Крушевац). Укупно је презентовано 77 радова, 40 радова усмено у оквиру различитих секција и 37 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 26 радова учесника из иностранства и 14 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 11 радова учесника из иностранства и 26 радова домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 11th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-73-2, COBISS.SR-ID 245942028, Народна библиотека Србије, Београд, www.istocar.bg.ac.rs).

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

11. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 11. – 13. октобар 2017. године, Београд, Србија – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top