• English

12. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 9. – 11. октобар 2019. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Симпозијум су отворили др Милан П. Петровић, председник Организационог комитета, проф. др Giacomo Biagi, председник Међународног научног комитета, др Чедомир Радовић, директор Института за сточарство, Драган Сатарић, саветник Сектора за технолошки развој и трансфер технологија и иновациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Међународни научни комитет симпозијума био је састављен од 50 чланова, од којих је 23 било из иностранства (17 земаља). У раду симпозијума учествовало је преко 40 иностраних учесника (из 20 земаља – Аргентина, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Египат, Филипини, Италија, Казахстан, Молдавија, Немачка, Пољска, Република Чешка, Румунија, Русија, Словенија, Турска, Украјина, Хрватска, Шпанија и Швајцарска), као и 40 домаћих учесника из реномираних научно-истраживачких и образовних институција у Србији (Институт за сточарство, Београд-Земун, Пољопривредни факултети у Београду, Новом Саду и Чачку, Ветеринарски факултет, Београд, Научни институти за ветеринарство у Београду и Новом Саду, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Земун Поље, Институт за крмно биље, Крушевац). Укупно је презентовано 73 радова, 32 радова усмено у оквиру различитих секција и 41 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 19 радова учесника из иностранства и 13 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 17 радова учесника из иностранства и 24 радова домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 12th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-76-3, COBISS.SR-ID 279920908, Народна библиотека Србије, Београд, www.istocar.bg.ac.rs).

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

12. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 9. – 11. октобар 2019. године, Београд, Србија – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top