• English

3. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 5. – 7. октобар 2011. године, Београд, Србија

Организатор конгреса: Институт за сточарство, Београд-Земун

Суорганизатор: Министарство просвете и науке Републике Србије

Циљ конгреса је размена нових сазнања, научних резултата и истраживања, поређење са светским истраживањима у погледу научних достигнућа, примена резултата у пракси, сарадња са сродним научним институтцијама, нове биотехнологије у генетици и селекцији, исхрани, физиологији, репродукцији (мапирање гена, нови производи, лекови, ензими, хормони, очување животне средине, квалитет производа, добробит животња, итд.).

Традиционални међународни конгрес обухватио је следеће тематске области: систем гајења домаћих животиња, технологију производње и квалитет производа, добробит домаћих животиња и здравствену заштиту и алтернативне производње у сточарству.

Конгрес су отворили др Милош Лукић, директор Института и председник Организационог одбора, проф. др Нада Драговић, помоћник министра, Министарство просвете и науке, Републике Србије, проф. др Мартин Венер, преседник Међународног научног комитета.

На основу приспелих апстраката и реферата одабрани су и презентовани радови научника и истраживача из 19 земаља Европе и света – НЕМАЧКА, ИТАЛИЈА, ПОЉСКА, СЛОВАЧКА, БУГАРСКА, ЕГИПАТ, СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА, ЛИТВАНИЈА, РУМИНИЈА, МАКЕДОНИЈА, АЛБАНИЈА, ЦРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЈАПАН, КИНА, ИНДОНЕЗИЈА, као и преко 50 стручњака из угледних истраживачких и образованих институција Србије – ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТИ БЕОГРАД, НОВИ САД И ПРИШТИНА, ВЕТЕРИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ, НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ИЗ БЕОГРАДА И НОВОГ САДА, ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ, КРУШЕВАЦ, АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК, итд. Укупан број учесника 155 (115 из Србије и 40 из иностранства), број учесника са радом штампаним у зборнику 175 (115 из Србије и 61 из иностранства). Током трајања конгреса представљено је укупно 176 радова, у оквиру 6 секција, где су радови представљени усмено и у оквиру постер секције. Конгресу је присуствовао велики број научника што указује на актуелност третиране проблематике, изложени радови одражавају најновије трендове у сточарству у различитим климатским и привредним условима широм света; учвршћена је досадашња сарадња и успостављени нови контакти са појединцима и институцијама у области сточарства, као и договор о заједничком конкурисању на међународне пројекте.

Сви радови презентовани на конгресу штапани су у Зборнику радова, одн. Biotechnology In Animal Husbandry,Vol (27), Issue 3, Book 1, 2

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

3. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 5. – 7. октобар 2011. године, Београд, Србија – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top