• English

4. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 7. – 9. октобар 2015. године, Београд, Србија

Организатор конгреса: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ конгреса: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Конгрес су отворили др Милан М. Петровић, директор Института и председник Организационог комитета, проф. др Бранко Бугарски, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и проф. др Martin Waehner, председник међународног научног комитета.

Међународни научни комитет конгреса је био састављен од 34 чланова, од којих је 22 било из иностранства (17 земаља). У раду конгреса учествовало је преко 100 учесника, из земље и иностранства (преко 20 земаља – Бразил, Бугарска, Црна Гора, Данска, Египат, Филипини, Француска, Хрватска, Италија, Мађарска, Македонија, Немачка, Пољска, Република Чешка, Русија, САД, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарска, Турска). Укупно је презентовано 88 радова, 50 радова усмено у оквиру различитих секција и 38 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 23 радова учесника из иностранства и 27 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 6 радова учесника из иностранства и 32 рада домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 4th International Congress „New perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-71-8, COBISS.SR-ID 201594700, Народна библиотека Србије, Београд,www.istocar.bg.ac.rs), укупно: 821 страна.

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

4. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 7. – 9. октобар 2015. године, Београд, Србија – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top