• English

9. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 7. – 9. октобар 2009. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума:

•   Институт за сточарство, Београд-Земун

Суорганизатори:

•   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
•   Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије

Симпозијум су отворили др Стевица Алексић, директор Института и председник Организационог одбора, др Радослав Церовић, помоћник министра, Министарство за науку и технолошки развој, др Милан М. Петровић, државни секретар, Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, проф. др Мартин Венер, преседник међународног научног комитета.

Научно-истраживачке организације – учеснице у раду симпозијума: ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТИ БЕОГРАД , НОВИ САД И ПРИШТИНА, ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ИЗ БЕОГРАДА И НОВОГ САДА, ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ, КРУШЕВАЦ, АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, НОВИ САД, НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, НОВИ САД, итд. Одабрани су и презентовани радови научника и истраживача из 16 земаља Европе и света – НЕМАЧКА, ИТАЛИЈА, ПОЉСКА, СЛОВАЧКА, БУГАРСКА, ЕГИПАТ, СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА, ЛИТВАНИЈА, РУМУНИЈА, МАКЕДОНИЈА, АЛБАНИЈА, ЦРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, КИНА, ИНДОНЕЗИЈА.

Током трајања симпозијума, у три радна дана, презентовано је укупно 105 радова, 62 рада домаћих аутора и 53 иностраних, у оквиру 6 секција, где су радови представљени усмено и у оквиру постер секција.

На симпозијуму су презентована најновија сазнања и достигнућа из области нових биотехнологија у генетици, селекцији, репродукцији, физиологији, исхрани, производњи сточне хране, технологији анималних производа и здравственој заштити животиња; учвршћена је досадашња сарадња и успостављени нови контакти са појединцима и институцијама у области сточарства, као и договор о заједничком конкурисању на пројекат SEE-ERA.NET.

Сви радови презентовани на конгресу штапани су у Biotechnology In Animal Husbandry, Vol. (25), Issue 5-6, Book 1 & 2[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

9. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 7. – 9. октобар 2009. године, Београд, Србија – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top