• English

Обрасци за говедарство

Стручно упутство за спровођење ГОП-а 2020

Селекцијске процедуре у говедарству

Пропратно писмо говедарство

Пријава за упис у евиденцију произвођача квалитетне приплодне стоке

Шифарник одгајивача

Захтев за доделу сагласности за спровођење ГОП (РОО)

Захтев за доделу сагласности за спровођење ГОП (ОПО)

Захтев за упис грла у главну матичну евиденцију

Комисијски записник – племените расе

Комисијски записник женска грла – аутохтоне расе

Комисијски записник мушка грла – аутохтоне расе

Матични лист за сименталску расу

Матични лист за ХФ и БС расу

Захтев за издавање педигреа

Захтев за издавање дозволе за коришћење квалитетног приплодњака за природни припуст

Извештај о лиценцирању приплодњака за природни припуст

Регистар приплођавања и оцене телади

Записник о линеарној оцени првотелки сименталске расе

Записник о линеарној оцени првотелки ХФ расе

Списак закључених лактација

Рекапитулација лактација

Списак биковских мајки

Списак телади – потомака бика за биолошки тест

Списак кћери бикова за прогени тест на телесну грађу – сименталска раса

Списак кћери бикова за прогени тест на телесну грађу – ХФ раса

Списак кћери бикова за прогени тест на млечност

Извод из главне матичне евиденције

Захтев за потврду о броју условних грла

Табела са списком грла на газдинству – коефицијенти

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Обрасци за говедарство – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top