• English

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа

др Александар Станојковић, виши научни сарадник
др Никола Станишић, виши научни сарадник
др Маја Петричевић, научни сарадник
др Никола Делић, научни сарадник
мр пх Тамара Стаменић, истраживач сарадник
Тања Кешкић, стручни сарадник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top