• English

Одељење за истраживања у овчарству и козарству

Шеф Одељења:

др Драгана Ружић-Муслић, научни саветник

Сарадници:

др Милан П. Петровић, научни саветник

др Невена Максимовић, виши научни сарадник
др Виолета Царо Петровић, виши научни сарадник
дипл. инж. Богдан Цекић, истраживач сарадник
дипл. инж. Иван Ћосић, истраживач приправник
jordan release dateBoots

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у овчарству и козарству – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top