• English

Одељење за истраживања у производњи сточне хране

Шеф Одељења:

др Весна С. Крњаја, научни саветник

Сарадници:

др Зорица Бијелић, научни саветник
др Виолета Мандић, виши научни сарадник

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Одељење за истраживања у производњи сточне хране – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top