• English

13. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 6. – 8. октобар 2021. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељи симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Симпозијум су отворили др Чедомир Радовић, директор Института за сточарство и председник Организационог комитета, др Марина Соковић, помоћник министра за науку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и председник Међународног научног комитета проф. др Giacomo Biagi, Одсек за ветеринарство, Универзитет у Болоњи, Италија.

Симпозијум су затворили  др Чедомир Радовић, директор Института за сточарство и председник Организационог комитета и Сенад Махмутовић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Међународни научни комитет симпозијума био је састављен од 53 чланова, од којих је 23 било из иностранства (17 земаља). У раду симпозијума учествовало је 24 иностраних учесника (из 17 земаља – Босна и Херцеговина, Бразил, Бугарска, Италија, Немачка, Пољска, Румунија, Русија, Северна Македонија, Словенија, Турска, Украјина, Холандија, Хрватска, Шпанија, Швајцарска и Шведска), као и 30 домаћих учесника из реномираних научно-истраживачких и образовних институција у Србији (Институт за сточарство, Београд-Земун, Пољопривредни факултети у Београду, Новом Саду и Чачку, Ветеринарски факултет, Београд, Научни институти за ветеринарство у Београду и Новом Саду, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Земун Поље, Институт за крмно биље, Крушевац). Укупно је презентовано 55 радова, 31 радова усмено у оквиру различитих секција и 14 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 15 радова учесника из иностранства и 16 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 10 радова учесника из иностранства и 14 радова домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 13th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-77-0, COBISS.SR-ID 46411785, Народна библиотека Србије, Београд, www.istocar.bg.ac.rs).

 

12. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 9. – 11. октобар 2019. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Симпозијум су отворили др Милан П. Петровић, председник Организационог комитета, проф. др Giacomo Biagi, председник Међународног научног комитета, др Чедомир Радовић, директор Института за сточарство, Драган Сатарић, саветник Сектора за технолошки развој и трансфер технологија и иновациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Међународни научни комитет симпозијума био је састављен од 50 чланова, од којих је 23 било из иностранства (17 земаља). У раду симпозијума учествовало је преко 40 иностраних учесника (из 20 земаља – Аргентина, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Египат, Филипини, Италија, Казахстан, Молдавија, Немачка, Пољска, Република Чешка, Румунија, Русија, Словенија, Турска, Украјина, Хрватска, Шпанија и Швајцарска), као и 40 домаћих учесника из реномираних научно-истраживачких и образовних институција у Србији (Институт за сточарство, Београд-Земун, Пољопривредни факултети у Београду, Новом Саду и Чачку, Ветеринарски факултет, Београд, Научни институти за ветеринарство у Београду и Новом Саду, Институт за кукуруз „Земун Поље“, Земун Поље, Институт за крмно биље, Крушевац). Укупно је презентовано 73 радова, 32 радова усмено у оквиру различитих секција и 41 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 19 радова учесника из иностранства и 13 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 17 радова учесника из иностранства и 24 радова домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 12th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-76-3, COBISS.SR-ID 279920908, Народна библиотека Србије, Београд, www.istocar.bg.ac.rs).

Asics footwearNike Tn Pas Cher, Nike Tn Soldes – nike tn pas cher

11. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 11. – 13. октобар 2017. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ симпозијума: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Симпозијум су отворили проф. др Martin Waehner, председник Међународног научног комитета, др Милан М. Петровић, директор Института за сточарство и председник Организационог комитета, др Виолета Анђелковић, председник Управног Одбора Институтуа за сточарство и др Саша Стојановић, помоћник министра за технолошки развој и трансфер технологија и иновациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Опширније

4. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 7. – 9. октобар 2015. године, Београд, Србија

Организатор конгреса: Институт за сточарство, Београд-Земун, Република Србија

Покровитељ конгреса: Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Конгрес су отворили др Милан М. Петровић, директор Института и председник Организационог комитета, проф. др Бранко Бугарски, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и проф. др Martin Waehner, председник међународног научног комитета.

Међународни научни комитет конгреса је био састављен од 34 чланова, од којих је 22 било из иностранства (17 земаља). У раду конгреса учествовало је преко 100 учесника, из земље и иностранства (преко 20 земаља – Бразил, Бугарска, Црна Гора, Данска, Египат, Филипини, Француска, Хрватска, Италија, Мађарска, Македонија, Немачка, Пољска, Република Чешка, Русија, САД, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарска, Турска). Укупно је презентовано 88 радова, 50 радова усмено у оквиру различитих секција и 38 радова у оквиру постер секције. Усмено је презентовано 23 радова учесника из иностранства и 27 радова домаћих аутора, а у оквиру три постер секције, 6 радова учесника из иностранства и 32 рада домаћих аутора. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 4th International Congress „New perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-71-8, COBISS.SR-ID 201594700, Народна библиотека Србије, Београд,www.istocar.bg.ac.rs), укупно: 821 страна.

Опширније

10. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 2. – 4. октобар 2013. године, Београд, Србија

10. међународни симпозијум „Модерни трендови у сточарству“, Београд 2. – 4. октобар 2013. године одржан је у Београду, од 2. до 4. октобра 2013. године, у организацији Института за сточарство, Београд-Земун. Званични језик симпозијума је био енглески. У раду симпозијума учествовало је преко 200 учесника из земље и иностранства. Укупно је презентовано 132 рада, 41 рад усмено у оквиру различитих секција и 91 рад у оквиру постер секције. Сви пријављени радови су рецензирани и објављени у електронској форми у Proceedings of the 10th International Symposium „Modern Trends in Livestock Production“ (ISBN 978-86-82431-69-5, COBISS.SR-ID 201394700, Народна библиотека Србије, Београд, www.istocar.bg.ac.rs).

Опширније

9. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“, 7. – 9. октобар 2009. године, Београд, Србија

Организатор симпозијума:

•   Институт за сточарство, Београд-Земун

Суорганизатори:

•   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
•   Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије

Симпозијум су отворили др Стевица Алексић, директор Института и председник Организационог одбора, др Радослав Церовић, помоћник министра, Министарство за науку и технолошки развој, др Милан М. Петровић, државни секретар, Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике Србије, проф. др Мартин Венер, преседник међународног научног комитета.

Научно-истраживачке организације – учеснице у раду симпозијума: ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТИ БЕОГРАД , НОВИ САД И ПРИШТИНА, ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО ИЗ БЕОГРАДА И НОВОГ САДА, ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ, КРУШЕВАЦ, АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, ЧАЧАК, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, НОВИ САД, НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, НОВИ САД, итд. Одабрани су и презентовани радови научника и истраживача из 16 земаља Европе и света – НЕМАЧКА, ИТАЛИЈА, ПОЉСКА, СЛОВАЧКА, БУГАРСКА, ЕГИПАТ, СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАЂАРСКА, ЛИТВАНИЈА, РУМУНИЈА, МАКЕДОНИЈА, АЛБАНИЈА, ЦРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, КИНА, ИНДОНЕЗИЈА.

Током трајања симпозијума, у три радна дана, презентовано је укупно 105 радова, 62 рада домаћих аутора и 53 иностраних, у оквиру 6 секција, где су радови представљени усмено и у оквиру постер секција.

Опширније

3. међународни конгрес „Нове перспективе и изазови у одрживом сточарству“, 5. – 7. октобар 2011. године, Београд, Србија

Организатор конгреса: Институт за сточарство, Београд-Земун

Суорганизатор: Министарство просвете и науке Републике Србије

Циљ конгреса је размена нових сазнања, научних резултата и истраживања, поређење са светским истраживањима у погледу научних достигнућа, примена резултата у пракси, сарадња са сродним научним институтцијама, нове биотехнологије у генетици и селекцији, исхрани, физиологији, репродукцији (мапирање гена, нови производи, лекови, ензими, хормони, очување животне средине, квалитет производа, добробит животња, итд.).

Традиционални међународни конгрес обухватио је следеће тематске области: систем гајења домаћих животиња, технологију производње и квалитет производа, добробит домаћих животиња и здравствену заштиту и алтернативне производње у сточарству.

Конгрес су отворили др Милош Лукић, директор Института и председник Организационог одбора, проф. др Нада Драговић, помоћник министра, Министарство просвете и науке, Републике Србије, проф. др Мартин Венер, преседник Међународног научног комитета.

Опширније

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Научни скупови – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top