• English

Стручни сарадници

 

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

дипл. хем. Гордана Маринков, Шеф Лабораторије за хемију и микробиологију

СТРУЧНИ САРАДНИК

дипл. инж. Саша Пејчић, Шеф Експерименталних фарми

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Стручни сарадници – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top