STAR projekat - Podprojekat  AAP012:

Ekonomična i ekološki prihvatljiva ishrana stoke

Beograd, oktobar 2011. godine


Poštovane kolege nutricionisti, farmeri i savetodavci

Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim da se naš podprojekat AAP012 pod nazivim „Ekonomična i ekološki prihvatljiva ishrana stoke“  u okviru STAR projekta zvanično završava krajem oktobra i da uspešno privodimo kraju sve planirane aktivnosti.

Podsetiću vas ukratko da je šestočlani projektni tim iz Instituta za stočarstvo planirao i realizovao projekat

U TRI KONKRETNA KORAKA  (i ostvario mnogo više rezultata):

  1. KAKVA JE SVETSKA PRAKSA – NAŠA PRAKSA  

Prikupljanje relevantnih informacija za dalju analizu o sadašnjem stanju ishrane stoke u Srbiji i pravcima razvoja tehnologija u stočarskoj proizvodnji i proizvodnji stočne hrane u svetu (rezultat: poseta specijalizovanom sajmu „Euro Tier 2010“ u Hanoveru, baza informacija i podataka za dalju analizu, nabavka specijalizovanih softverskih programa i laboratorijskih aparata za dalju analizu);

Testiranje kvaliteta stočne hrane na našem tržištu (rezultat: 3 realizovana ogleda – brojleri, svinje, nosilje).

  1. KOJE SU MOGUĆNOSTI ZA POBOLJŠANJE

Analiza sadašnjeg stanja ishrane živine i svinja u Srbiji, usvajanje preporuka i konkretnih rešenja (rezultat: usvojene preporuke i  identifikovana potencijalno najbolja rešenja).  

  1. KAKO TO FUNKCIONIŠE U PRAKSI

Utvrđivanje biološkim ogledima ekonomskog i ekološkog uticaja preporučenih tehnoloških rešenja (rezultat: 2 test ogleda).

+  DISEMINACIJA ZNANJA

Kao jedan od najvažnijih rezultata  projekta izdvajamo preporuke/tehnološko rešenje  za razvoj dve linije proizvoda koje su prvenstveno upućene proizvođačima stočne hrane  kao predlog za proširenje palete proizvoda, kao i njihovim klijentima/potrošačima.  Preporuke su u skladu sa trendom razvoja tzv. “precizne poljoprivrede” uopšte, a posebno precizne ishrane životinja u svetu sa jedne strane, kao i  u projektu identifikovane stvarne potrebe uvođenja šire palete proizvoda kontrolisanog nutritivnog kvaliteta na našem tržištu, koji će potrošačima omogućiti veći izbor i kvalitetniji proizvod/uslugu.

Naše preporuke (u najkraćem):

Dve linije proizvoda:

PREMIJUM proizvodi (za maksimalan porast)

OPTIMUM proizvodi (za optimalan/ekonomičan porast)

+ edukacija/konsultativni servis za potrošače  (i proizvođače), kao i nezavisno testiranje kvaliteta/nutritivne vrednosti proizvoda na tržištu biološkim ogledima

- Primer minimalnih zahteva za program potpunih obroka za tov brojlera -

PREMIJUM proizvodi

(za maksimalnu produktivnost)

Složeniji obroci sa više komponenata i dodataka (posledično nešto skuplji).


Minimalni zahtevi za obroke za brojlerske piliće:
  1. U pogledu sirovinskog sastava

Energetske komponenete: kukuruz (osnova), sojin griz (istovremeno izvor ulja/proteina, min. 15% u prvim smešama), biljno ulje
Proteinske komponente: sojin griz/sojina sačma i animalni proteini (riblje brašno i/ili stočni kvasac, obavezni u prvim smešama)
Aditivi (uz ostale uobičajne): enzimi (obavezno fitaza i proteinaze) ili enzimski kokteli, sintetičke aminokiseline (metionin, lizin, treonin), apsorbenti mikotoksina.

  1. Formulacija obroka

Po preporukama za maksimalan porast,  najbolje po najnovijim preporukama proizvođača hibrida. Pri formulaciji balansirati aminokiselinski sastav (uzeti u obzir svarljivost  AK), najbolje po principu/sistemu „idealnog proteina“.

  1. Tehnološki proces izrade

Peletirana hrana odgovarajućeg kvaliteta peleta.

OPTIMUM (EKONOMIK) proizvodi

(za optimalnu produktivnost i ekonomičnost)

Za nijansu jednostavniji i jeftiniji obroci, namenjeni za optimizaciju proizvodnje.

Minimalni zahtevi za obroke za brojlerske piliće:

  1. U pogledu sirovinskog sastava

Ne propisuje se, ali se kao optimum preporucuju obroci na bazi kukuruz/sojina sačma/suncokretova sačma/mekinje...
Preporučuje se dodatak enzima, aminokiselina ...

  1. Formulacija obroka

Po nacionalnim propisima.

  1. Tehnološki proces izrade

Preporučuje se peletiranje smeša.

Poštovane kolege, i nakon završetka ovog projekta nastaviće se sa intenzivnom diseminacijom  stečenih znanja, posebno sa prezentacijama veoma interesantnih i vrednih rezultata ogleda koji su i  bili osnova za usvajanje konkretnih preporuka.

Takođe, na raspolaganju smo da vam pružimo sva potrebne informacije kako bi rezultati do kojih smo došli u projektu našli  što širu primenu u praksi.

Cilj nam i dalje ostaje isti:  Da što više nutrijenata završi u mesu, a što manje u stajnjaku.

S poštovanjem,

Rukovodilac  projekta i

direktor  Instituta za stočarstvo,

Beograd - Zemun:

dr Miloš Lukić