DEMONSTRACIONI CENTAR

Centar za obuku i informisanje Instituta za stočarstvo pre svega na svojim demo farmama:

  1. Implementira i prati u praksi sva dostupna naučna znanja i rezultate svojih istraživanja;
  2. Razvija praktičnu primenu upravljanja nutrientima na nivou farme;
  3. Demonstrira najbolje načine skladištenja, nege i čuvanja stajnjaka na farmama i primene stajnjaka na njivama

Naš osnovni cilj je da se farmeri uvere da im primena Dobre poljoprivredne prakse može doneti:

  1. Bolje iskorišćavanje stajnjaka
  2. Manju upotrebu skupih mineralnih đubriva uz iste ili veće prinose
  3. Racionalniju upotrebu proteina u hrani za životinje
Generalno, cilj je da farmeri postižu veći profit putem efikasnijeg korišćenja resursa na farmi.

*Kliknite na fotografiju kako bi je uvećali