Tokom 2007. godine, u drugoj godini rada Centra za obuku i informisanje o Dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru Instituta za stocarstvo Beograd – Zemun, održani su svi planirani kursevi.

Vrstu, broj i vreme održavanja kursa možete videti u priloženoj šemi.

—————————————————————————————————

IZVEŠTAJ O ODRŽANIM KURSEVIMA U JANUARU I FEBRUARU

U Centru za obuku i informisanje u Institutu za stočarstvo, Beograd-Zemun, 23. i 24. i 29. i 30. januara održana su dva objedinjena kursa za veterinarske inspektore - "Obuka o dobroj poljoprivrednoj praksi", u okviru projekta Smanjenja zagađenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji. Kursu je prisustvovalo ukupno 32 učesnika iz Beograda, kao i Vojvodine i centralne Srbije.

Trajanje kursa za veterinarske inspektore bilo je 2 radna dana. Veterinarski inspektori su obučeni u sledećim oblastima kako je definisano projektnim zadatkom.

 • Politika, zakoni, standardi, EU Nitratna direktiva, EU Direktiva o sporednim proizvodima životinjskog porekla, EU Direktiva o vodama.
 • Stajnjak – skladištenje, rukovanje, prerada i upotreba
 • Klanični otpad – skladištenje, rukovanje, prerada i recikliranje
 • Građevinarstvo u poljoprivredi

6. februara 2007 održan je jednodenvni seminar za mendažere klanica, kojem  su prisustvovali predstavnici sledećih klanica: Carnex, Yuhor, Kosanovic, BigBull, Banat ad, TOPOLA ad, Čajetina, Matijević, Tamnavac ad, Djurdjević.

Trajanje kursa za  menadžere klanica je bilo 1 dan. Obuka je izvedena u sledećim oblastima kako je definisano projektnim zadatkom:

 • Politika, zakoni, standardi, EU Nitratna direktiva, EU Direktiva o sporednim proizvodima životinjskog porekla, EU Direktiva o vodama.
 • Stajnjak – skladištenje, rukovanje, prerada i upotreba
 • Klanični otpad – skladištenje, rukovanje, prerada i recikliranje
 • Građevinarstvo u poljoprivred

—————————————————————————————————

PLAN AKTIVNOSTI, FEBRUAR, MART

Tokom meseca februara i marta održaće se seminari za inspektore zaštite životne sredine, poljoprivredne inspektore i savetodavce. 

Trajanje kursa za  menadžere klanica je jedan dan, poljoprivredne inspektore 2 radna dana, a savetodavce u poljoprivredi 4 radna dana. Obuka će biti izvedena u sledećim oblastima kako je definisano projektnim zadatkom.

 • Politika, zakoni, standardi, EU Nitratna direktiva, EU Direktiva o sporednim proizvodima životinjskog porekla, EU Direktiva o vodama.
 • Stajnjak – skladištenje, rukovanje, prerada i upotreba
 • Upravljanje nutrijentima u biljnoj proizvodnji
 • Klanični otpad – skladištenje, rukovanje, prerada i recikliranje
 • Monitoring kvaliteta vode i zemljišta
 • Građevinarstvo u poljoprivredi
 • Poljoprivredna savetodavna služba
 • Ekonomično upravljanje farmama
  —————————————————————————————————

*Kliknite na fotografiju kako bi je uvećali

Održani kurs za vodeće farmere:

     
     

Postavljanje piezometara:

     
   
 
    

—————————————————————————————————

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2009. GODINU

Tokom 2009. godine, prema planu i programu projektnih aktivnosti  održaće se kursevi za inspektore zaštite životne sredine, poljoprivredne i veterinarske inspektore iz Beograda i Srbije, poljoprivredne savetodavce, vodeće farmere, kao i Demonstracija DPP na demonstracionoj farmi Instituta za stočarstvo.  

Januar / februar 2009:  6 kurseva za veterinarske inspektore;
Februar 2009:                1 kurs za isnpektore zaštite životne sredine
Jun/Juli 2009:                 2 kursa za vodeće farmere                   
                                          4 demonstracije Dobre poljoprivredne prakse za farmere
Novembar 2009:            1 kursa za poljoprivreden savetodavce

Svi termini će naknadno biti precizirani.