Srbija kao jedna od podunavskih zemalja učestvuje u globalnom projektu zaštite Dunavskog sliva od zagađenja nutrijentima.  

Nutrijenti (azot i fosfor) su identifikovani kao primarni polutanti koji zagađuju reku Dunav i njene pritoke. Srbija se ubrajaja u grupu najvećih zagađivača Dunava nutrijentima (azotom i fosforom). Nacionalni izveštaj o zagađenju Dunava i njegovih pritoka ukazuje da su među najvećim zagađivačima otpadne vode koje potiču iz preduzeća u Srbiji, posebno iz industrije veštačkih đubriva i poljoprivrede (velikih farmi svinja, goveda, klanica, mesno-prerađivačke industrije, živinarskih farmi, itd.).

Ciljevi DREPR (Danube River Enterprise Pollution Reduction) projekta su razvojni i globalni, i odnose se na uvođenje mera usklađenih sa zakonodavstvom EU, odnosno smanjenje zagađenja vodenih tokova nutrijentima koji potiču iz poljoprivrede, primenom Pravila dobre poljoprivredne prakse na farmama, kao i na njivama, odnosno pravilnim upravljanjem otpadom životinjskog porekla u klanicama.

Radi postizanja navedenih ciljeva formiran je Centar za trening /obuku i informisanje – Training and information center (TIC) u Institutu za stočarstvo, Beograd-Zemun koji prikuplja znanja o Dobroj poljoprivrednoj praksi  i to znanje putem razvoja obuke, organizovanja i vršenja kurseva i izvođenja demonstracija iz ove oblasti pruža određenim ciljnim grupama. TIC takođe funkcioniše i kao nacionalni fond znanja i podataka o Dobroj poljoprivrednoj praksi u Srbiji i EU, a stručnjaci TIC-a se trude da odgovore na sva Vaša pitanja iz ove oblasti.