• English

Научно веће

др Милан П. Петровић, научни саветник, председник

др Весна С. Крњаја, научни саветник, заменик председника

др Милан М. Петровић, научни саветник, члан

др Влада Пантелић, виши научни сарадник, члан
др Драгана Ружић-Муслић, научни саветник, члан
др Зденка Шкрбић, виши научни сарадник, члан
др Милош Лукић, виши научни сарадник, члан

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Научно веће – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top