lat

Техничка решења и проналасци

Као резултат научних пројеката Института проистекле су нове и побољшане технологије у сточарској производњи, али и нова раса оваца-МИС овца:

МИС овца – Студија о настанку

Техничка решења:

2008 Иновирана постојећа технолошка решења у козарској производњи
Жујовић, З.Томић, Д.Ружић-Муслић, З.Нешић
2010 Нови технолошки поступак за производњу квалитетног јагњећег меса
Милан П. Петровић, Драгана Ружић-Муслић, Невена Максимовић, Мирослав Жујовић, Татјана Смиљаковић, Зорица Бијелић
2010 Кулен од меса свиња расе мангулица И моравка
Петровић Милица, Радовић Чедомир, Паруновић Ненад, Мијатовић Милан, Радојковић Драган, Станишић Никола
2010 Нова технологија добијања функционалне хране-млека и меса побољшаног квалитета
Љ.Сретеновић,  Ж. Новаковић,  Д. Остојић, В. Пантелић, С. Алексић, М. М.  Петровић, М. Новаковић , Г. Маринков
2010 Нова технологија одрживости јунећих трупова
С. Алексић, В. Пантелић, Ж. Новаковић, М. М. Петровић, Љ.  Сретеновић, Љ. Стојановић, Д. Остојић Андрић, Н. Станишић, М.Новаковић
2010 Утицај система гајења коза на економску оправданост производње меса и млека
Жујовић М., Рајић З., Томић З., Бијелић З., Петровић П.М., Ружић-Муслић Д., Максимовић Н., Станишић Н.
2010 Технологија производње пилећег меса у систему гајења са испустом
Шкрбић Зденка, Павловски Златица, Лукић Милош, Томашевић Душица
2010 Технологија производње јаја са слободног испуста посебног и гарантованог квалитета
Павловски Златица, Шкрбић Зденка, Лукић Милош, Крњаја Весна, Бијелић Зорица, Тренковски Снежана
2014 Нови интегрисани технолошки поступак за производњу биолошки вреднијег јагњећег меса
Петровић П.М., Ружић-Муслић Д., Царо Петровић В., Максимовић Н., Пантелић В., Бијелић З., Томић З.
2014 Институтска кобасица од меса свиња масне и меснате расе
Чедомир Радовић, Милица Петровић, Ненад Паруновић, Никола Станисић, Марија Гогић, Никола Делић, Маја Петрицевић
2014 Хреновке обогаћене кукурузним влакнима без додатка полифосфата.
Никола Станишић,  Милан М. Петровић, Душица Остојић Андрић,  Чедомир Радовић,  Ненад Паруновић, Марија Гогић, Маја Петричевић
2014 Хреновке са смањеним садржајем масти обогаћене кукурузним влакнима
Александар Станојковић, Никола Станишић, Душан Живковић, Весна Крњаја, Виолета Мандић, Марина Лазаревић, Драган Никшић
2014 Технолошки поступци за редукцију појаве контактних дерматитиса на бројлерским фармама
Шкрбић Зденка, Павловски Златица, Лукић Милош, Петричевић Веселин
2016 Перзистентност квалитета љуске применом новог технолошког поступка производње јаја
Зденка Шкрбић, Милош Лукић, Душко Виторовић, Веселин Петричевић, Драгана Ружић-Муслић, Зорица Бјелић, Влада Пантелић
2017 Нови производ инокулант за силирање кукуруза – Силко.
Ђорђевић Снежана, Мандић Виолета, Станојевић Драгана
2017 Нови технолошки поступак лечења инфекција репродуктивног тракта крава применом едта-трис и хлорхексидина.
Игор Стојанов, Александар Миловановић, Драгана Ружић-Муслић , Радомир Ратајац, Милица Живков-Балош, Невена Максимовић, Јелена Апић
2017 Оптимизација пцр протокола за поуздану детекцију метицилин-резистентних стафилокока
 Жутић Јадранка, Јелена Ашанин, Бранислав Курељушић, Оливер Радановић, Владимир  Радосављевић, Љубиша Вељовић, Виолета Царо Петровић
2019 Нова микробиолошка подлога за стимулацију герминације и опоравак спора Паенибациллус ларвае
Александар Станојковић, Виолета Мандић, Александра Станојковић-Себић, Веселин Петричевић, Чедомир Радовић, Душица Остојић Андрић, Радмила Пивић
2020 Нова технологија ефикасне и континуиране продукције млека и меса оваца „кооперант-2у1”
Милан П. Петровић, Виолета Царо Петровић, Невена Максимовић, Чедомир Радовић, Александар Станојковић, Влада Пантелић, Зорица Бијелић
2021 Ерwиx – биобактерицид на бази Бациллус субтилис за сузбијање Ерwиниа сп.
Ђорђевић Снежана, Дервишевић Марина, Тркуља Ненад, Ђорђевић Никола, Мандић Виолета., Кнежевић Исидора
2021 Силко за луцерку – нови инокулант за силирање и сенажу легуминоза.
Ђорђевић Снежана, Мандић Виолета., Ђорђевић Никола, Дервишевић Марина
2021 Славол С – биостимулатор на бази ауксина пореклом из ПГРП бактерија.
Ђорђевић Снежана, Мандић Виолета., Ђорђевић Никола, Дервишевић Марина, Тркуља Ненад, Кнежевић Исидора
2021 Микробиолошко ђубриво уникер за разлагање жетвених остатака и компостирање.
Ђорђевић Снежана, Дервишевић Марина, Ђорђевић Никола, Мандић Виолета
2022 Ризол за соју – биостимулатор за инокулацију семена соје.
Ђорђевић Снежана, Мандић Виолета, Ђорђевић Никола, Тркуља Ненад
2022 Мултифункционалне фино уситњене барене кобасице од пилећег меса – Нов производ
Маја Петричевић, Никола Станишић, Љиљана Самоловац, Драган Никшић, Веселин Петричевић, Марија Гогић, Тамара Стаменић
2022 Модел мултифазне исхране бројлера са технолошким поступком добијања смеша
Толимир Наташа, Перић Лидија, Шкрбић Зденка, Јовановић Раде, Масловарић Маријана, Лукић Милош, Милић Драган
2023 Грубо уситњене барене хибридне кобасице од свињског меса и текстурисаног протеина соје – нов производ
Никола Станишић, Невена Максимовић, Никола Делић, Маја Петричевић, Марија Гогић, Александар Станојковић, Веселин Петричевић
 
Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan