lat

Лабораторија

Лабораторија за хемијска и микробиолошка испитивања врши хемијска и микробиолошка испитивања хране биљног и анималног порекла, као и испитивања земљишта, у складу са важећом законском регулативом. Поред основних параметара квалитета Лабораторија врши и испитивања неопходна за израду нутритивне декларације производа, контролу постојећих декларација прехрамбених производа и хране за животиње, који се стављају у промет.
Дугогодишње искуство, одговарајућа опрема и специјализовани кадрови представљају гаранцију да ће све услуге које пружа Лабораторија, бити спроведене квалитетно и благовремено.

 

УСЛУГЕ КОЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА НУДИ

 

МЕТОДЕ НА ОБИМУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

 

 ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
 1. Одређивање садржаја натријум хлорида преко хлорида (волуметријски)
 2. Одређивање сировог пепела (гравиметријски)
 3. Одређивање садржаја влаге (гравиметријски)
 4. Одређивање садржаја масти (гравиметријски)
 5. Одређивање садржаја целулозе (гравиметријски)
 6. Одређивање садржаја азота и израчунавање садржаја протеина (волуметријски)
 7. Одређивање садржаја укупног фосфора (спектрофотометријски)
 8. Одређивање садржаја укупног фосфора у минералним хранивима (спектрофотометријски)
 9. Одређивање садржаја калцијума (волуметријски)
 10. Мерење активности уреазе (потенциометријски)
 11. Одређивање садржаја гвожђа, цинка, бакра, мангана, магнезијума и калцијума (метода ААС)
 12. Одређивање садржаја непротеинског азота (волуметријски)

 

МЕТОДЕ ВАН ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

 

 ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
 1. Одређивање минералних примеса и нечистоћа у хранивима
 2. Одређивање пепела растворљивог у HCl
 3. Одређивање уситњености смеше
 4. Одређивање киселинског степена
 5. Одређивање хектолитарске масе
 6. Израчунавање енергетске вредности хранива
 7. Сварљивост протеина у киселом пепсину
 8. Одређивање садржаја триптофана
 9. Одређивање Hg и Se хидридном техником (ААС)
 10. Одређивање шећера пре и после инверзије
 11. Одређивање скроба
 12. Одређивање каротина
 13. Одређивање нитрата
 14. Одређивање нитрита
 15. Одређивање цијановодоничне киселине
 16. НДФ
 17. АДФ
 18. Пуферни капацитет
 19. Одређивање садржаја укупног азота

 

МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
 1. Детерминација аеробних бактерија до сп.
 2. Детерминација анаеробних бактерија до сп.
 3. Број аеробних бактерија
 4. Број анаеробних бактерија
 5. Број и детерминација плесни
 6. Појединачни преглед на салмонелу
 7. Микробиолошки преглед сточне хране по Правилнику
 8. Квалитативно одређивање антибиотика и сулфонамида
 9. Стручно мишљење
 10. Стручно мишљење доктора специјалисте
 11. Микробиолошке анализе стајског ђубрета (комбинација 1)

 

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЕСА
 1. Одређивање садржаја воде
 2. Одређивање садржаја масти (по Soxlet-у)
 3. Одређивање садржаја беланчевина
 4. Одређивање садржаја минералних материја
 5. Одређивање садржаја гвожђа, цинка, бакра, мангана, магнезијума, калијума, натријума, калцијума, живе, селена (метода ААС)
 6. Одређивање броја ТБК
 7. Одређивање маснокиселинског састава меса
 8. Одређивање способности везивања воде
 9. Одређивање дебљине мишићних влакана
 10. Одређивање губитка тежине (кало) при топлотној обради меса- кувањем
 11. Одређивање губитка тежине (кало) при топлотној обради меса- печењем
 12. Одређивање губитка тежине (кало) при цеђењу
 13. Одређивање губитка тежине (кало) при одмрзавању
 14. Органолептичка оцена меса: свежег (боја, структура, мирис)
 15. Органолептичка оцена термички обрађеног меса (мирис, укус, мекоћа, сочност)
 16. Одређивање односа ткива у троребарном исечку
 17. Одређивање мекоће меса
 18. Одређивање садржаја пигмената у месу
 19. Одређивање pH вредности меса – директно у месу
 20. Одређивање pH вредности меса – у воденом екстракту
 21. Одређивање садржаја хидроксипролина (везивног ткива)
 22. Одређивање садржаја триптофана
 23. Дисекција полутки свиња
 24. Дисекција бута
 25. Преглед меса на трихинелозу

 

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА ОД МЕСА
 1. Одређивање садржаја воде
 2. Одређивање садржаја масти (по Soxlet-у)
 3. Одређивање садржаја беланчевина
 4. Одређивање садржаја минералних материја
 5. Одређивање садржаја гвожђа, цинка, бакра, мангана, магнезијума, калијума, натријума, калцијума, живе, селена (метода ААС)
 6. Одређивање маснокиселинског састава
 7. Одређивање способности везивања воде (месна емулзија)
 8. Одређивање стабилности месне емулзије
 9. Одређивање садржаја кухињске соли
 10. Одређивање садржаја нитрита
 11. Одређивање садржаја укупног фосфора
 12. Одређивање скроба
 13. Одређивање садржаја хидроксипролина (везивног ткива)
 14. Одређивање губитка тежине (кало) при топлотној обради – кувањем
 15. Одређивање губитка тежине (кало) при топлотној обради – печењем
 16. Одређивање губитка тежине (кало) при топлотној обради – пржења
 17. Одређивање броја ТБК
 18. Одређивање пероксидног броја
 19. Одређивање киселинског степаена
 20. Одређивање сапонификационог броја
 21. Одређивање јодног броја

 

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МАСТИ
 1. Одређивање садржаја воде у масти
 2. Одређивање пероксидног броја
 3. Одређивање киселинског степаена
 4. Одређивање сапонификационог броја
 5. Одређивање јодног броја
 6. Одређивање броја ТБК са екстракцијом масти
 7. Одређивање маснокиселинског састава

 

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
 1. Одређивање количине укупног азота
 2. Одређивање количине усвојивог азота
 3. Одређивање количине усвојивог фосфора
 4. Одређивање количине усвојивог калијума
 5. Одређивање количине хумуса
 6. Одређивање количине CaCO3
 7. Одређивање количине минералних материја
 8. Одређивање количине воде
 9. Одређивање pH вредности
Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan