lat

Публикације-монографије

 

Добијање, састав и прерада меса

мр Славко Ж. Јосиповић, др Никола З. Станишић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2022

Књига је писана да служи као приручник месарима, технолозима, ветеринарима, аналитичарима и осталим стручњацима директно или индиректно везаним за индустрију меса. По свом садржају је свеобухватна, са употребом зоотехничких, анатомских и технолошких израза који се користе у
научној литератури. Имајући у виду обим приказане материје, она ће добро послужити и студентима разних профила који се интересују за технологију примарне обраде и прераде меса. У првом делу приручника аутор детаљно описује категоризацију животиња за клање, клање и примарну обраду, као и прераду црева као споредних производа клања. Основни акценат је стављен на клање, примарну обраду и класирање трупова, расецање и квалитет добијеног меса, од кога и највише зависи квалитет готовог производа.

Аутор затим описује састав мишића и биохемијске и физичке промене које се дешавају током хлађења, зрења и преласка мишића у месо. Описана израда производа од меса је намењена малим и средњим погонима за клање и прераду, а акценат је стављен на занатски начин прераде меса у различите производе. У овом делу аутор описује категоризацију производа од меса, састав и функцију различитих аидитива и зачина, као и основне процедуре технолошког поступка прераде меса у разне врсте кобасица, димљене, ферментисане
и сувомеснате производе. Књига је садржајно богата корисним теоријским и практичним сазнањима. Публикација на јасан и разумљив начин приближава читаоцу наведену тематску област. Опширан приказ клања животиња, обраде трупова, класирања и прераде меса овог приручника ће сасвим сигурно употпунити досадашња знања из области технологије меса.

 


Принципи и методе генетског унапређења домаћих животиња

др Милан П. Петровић, др Влада Пантелић,др Виолета Царо Петровић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2018

 

 

 

 


Биологија и техника гајења малих преживара

др Милан П. Петровић, др Зоран Ж. Илић,, др Виолета Царо Петровић
Издавач: Балкански научни центар руске академије природних наука, Београд
Београд, 2018

 

 

 

 


Регионална анализа и унапређење економичности на фармама за производњу свиња

др Чедомир Радовић и сарадници
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2018

БРОШУРА ЗА ФАРМЕРЕ

Аутохтоне расе свиња

Економски аспект свињарске производње и евиденција

Ефикасност репродукције свиња

Производња товљеника и процена меснатости

Употреба нераста

 


Савремена селекција домаћих животиња

др Милан П. Петровић, др Влада Пантелић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2015

 

 

 

 


Овчарство и козарство – Биологија и техника гајења малих преживара

др Милан П. Петровић, др Зоран Ж. Илић, др Виолета Царо Петровић
Издавачи: Институт за сточарство, Београд – Земун, Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет – Лешак
Београд, 2013

 

 

 

 


Расе коза

Др Нургин Мемиши и Др Мирослав Жујовић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2012

Монографија „Расе коза“ је јединствена на овим просторима и без сумње спада у ред најинтересантнијих подухвата из ове области. Пред читаоцима се налази буквално „Свет коза“ представљен на врло систематичан начин. Ова књига не говори о технологији гајења коза, већ представља виши ниво или надградњу, тиме што читаоцу-стручњаку, студенту, фармеру, упире поглед ка биодиверзитету коза на глобалном нивоу. На тај начин, онај који зна понешто о козама, служећи се овом књигом може да прави разна поређења. Да упозна географску распрострањеност раса коза и њихове генетске потенцијале. Да увиди, како неке расе у скромним климатским приликама могу да дају више од оних у благодатној природној средини и тиме схвати ону стару биолошку законитост да два плус два није увек четири или речено језиком генетике, фенотип је резултат генотипа и средине (П=Г+Е). Да разуме, како козе нису „сиротињске краве“ већ драгоцене животиње које могу и у маргиналним ресурсима да обезбеде квалитетне производе и донесу добру зараду…

 


Иновирана постојећа технолошка решења у козарској производњи

Др Мирослав Жујовић, др Зорица Томић, др Драгана Ружић-Муслић, мр Зорица Нешић
Издавач: Институт за сточарство, Београд- Земун
Београд, 2008

У 12 складно повезаних поглавља на укупно 96 страна Б5 формата аутори: др Мирослав Жујовић, др Зорица Томић, др Драгана Ружић – Муслић и мр Зорица Нешић су приказали сажет, а истовремено и детаљан проблем козарске производње код нас, и истовремено понудили низ решења за исти. Наиме, козарство је деценијама била не само запостављена, него и политички анатемисана грана сточарства, јер је директно везивана за нешто назадно, екстензивно и потпуно супротно тадашњим циљевима. Међутим, промене у задњим деценијама код нас, као и придавање великог значаја козарству у развијеној Европи, омогућили су да и ова животињска врста, доместицирана хиљадама година уназад, коначно добије своје право место и у нашем агрокомплексу. Истовремено са новим могућностима и потребама, јавља се проблем дефицита домаћег знања и стручњака који би омогућили брзи развој и надокнаду свега запостављеног у овој грани. Наиме, постојећа страна литература у одређеном броју случајева постаје бескорисна за наше услове због њихових специфичности. Из тог разлога, једина исправна решења могу понудити управо домаћи стручњаци који су се годинама и деценијама ангажовали на овој проблематици, и који су се низом научних радова, објављених код куће и у иностранству, као и радом на терену, у пракси, показали и доказали као врсни познаваоци козарства. Посебна вредност овог материјала која мора бити истакнута јесте чињеница да се горе поменути аутори нису бавили само појединим сегментима ове проблематике, већ свеобухватно.

 


Одрживо овчарство

др Милан П. Петровић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2007

„…..из поменутих разлога, као и услед недостатка домаће стручне и научне литературе из овчарства, сматрао сам својом моралном обавезом да напишем ову књигу. Моја порука садржана у тексту монографије, није само “хватање фармера за руку“ и показивање шта се и како ради, већ и усмеравање ка исправном начину размишљања и планирања овчарске производње, према одрживим стандардима данашњице. Једноставно, ову књигу треба схватити као водич кроз савремене токове производње и менаџмента у овчарству, који ће на крају откључати врата успеха. Књига има за циљ да помогне свима који се определе за успешно гајење оваца, без обзира да ли већ имају овце или су почетници у том послу. Такође, корисна сазнања у овом материјалу могу да пронађу не само ученици и студенти, већ и стручњаци зоотехничке и ветеринарске струке, који имају потребу да о овчарству сазнају нешто више…“ (извод из предговора аутора).

 


Мис овца

др Милан П. Петровић
Издавач: Институт за сточарство, Београд – Земун
Београд, 2006

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan