lat

Author name: Branimir Todorović

Пословно-техничка сарадња са предузећем ‚‚Наша рајска башта‚‚ – САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ, ПРИОРИТЕТ ИНСТИТУТА

У склопу пословно-техничке сарадње са привредом, представници Института за сточарство, директор др Никола Делић, помоћник за технолошки развој др Александар Станојковић и научни сарадник одељења за истраживање у свињарству др Марија Гогић, посетили су фирму Наша Рајска башта из Крагујевца. Разговори су вођени у смеру сарадње око производње органских јаја као и формирања матичног запата […]

Пословно-техничка сарадња са предузећем ‚‚Наша рајска башта‚‚ – САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ, ПРИОРИТЕТ ИНСТИТУТА Read More »

66. Међународни сајам технике и техничких достигнућа, Београдски сајам, 21. до 24. мај, 2024

У оквиру 66. Међународног сајма технике и техничких достигнућа, који се одржава на Београдском сајму од 21. до 24. маја, представљена је и поставка Републике Србије “Играј за човечанство!” у организацији пет министарстава Владе РС: Министарство науке, технолошког развија и иновација; Министарство  информисања и телекомуникација; Минстарство спорта; Министарство просвете и Министарство туризма и омладине. Институт

66. Међународни сајам технике и техничких достигнућа, Београдски сајам, 21. до 24. мај, 2024 Read More »

91. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду

На 91. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду од 18-24 маја 2024.године, представници Института за сточарство активно су учествовали као коориднатори изложбе и у оквиру комисија за оцену грла. Од укупно изложених 186 грла, комисија је у два дана рада оценила 105 грла по категоријама и расама (сименталска, холштајн, ангус, херефорд, лимузин, као и домаћи

91. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду Read More »

Институт за Сточарство наставља сарадњу са Тракијским Универзитетом из Старе Загоре, 22.4.-26.4.2024.

У оквиру раније договорене и потписане сарадње са Тракијским Универзитетом из Старе Загоре, Република Бугарска, Др Никола Делић, директор Института за сточарство и Др Александар Станојковић, су на позив домаћина посетили Универзитет и као гостујући предавачи одржали предавање под називом “Major bacterial pathogens affecting pig farms“ у оквиру програма – Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement

Институт за Сточарство наставља сарадњу са Тракијским Универзитетом из Старе Загоре, 22.4.-26.4.2024. Read More »

Отварања Иновационог инкубатора Биолошког факултета (ИНОБИОМ)

  У Ботаничкој башти „Јевремовац“, 11.5.2024. године одржан је свечани програм поводом отварања Иновационог инкубатора Биолошког факултета (ИНОБИОМ) под називом СТАРТ УП СТАНД УП. На овом догађају, др Виолета Мандић и др Тања Кешкић из Института за сточарство, учествовале се у панел дискусији, где су представиле потенцијале и научноистраживачке капацитете Института. Наглашена је важност интердисциплинарне

Отварања Иновационог инкубатора Биолошког факултета (ИНОБИОМ) Read More »

Избор три нова научна саветника

На основу захтева Научног већа Института за сточарство за превремени избор у звање научни саветник, три кандидата Института: др Никола Станишић, др Виолета Царо Петровић и др Веселин Петричевић су добили позитивно мишљене Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду. Комисија за стицање научних звања је на седници одржаној дана 20.05.2024. године разматрала захтев и

Избор три нова научна саветника Read More »

Посета Делегације Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије Институту за Сточарство

Министарка науке, технолошког развоја и иновација др Јелена Беговић, са својим најближим сарадницима, проф. др Мирославом Трајановићем, државним секретаром, госп. Вукашином Гроздићем, државним секретаром, Госп. Владимиром Радовановићем, в.д. помоћником министра. Гђом Иваном Рајчић, аналитичарем у Министарству задуженом за НИО, и Анђелом Јовановић, из прес служба министра  посетила је 27. марта, 2024. године Институт за сточарство

Посета Делегације Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије Институту за Сточарство Read More »

CLIAVE представљен у Европском Парламенту у Бриселу

Пројекат CLIAVE представљен је на K4I (Знање за иновације) форуму одржаном од 30. до 31. јануара 2024. у Европском парламенту у Бриселу. Циљ форума је да се унапреди конкурентност европске научно-истраживачке заједнице, са посебним фокусом на испуњавање циљева Европског зеленог договора. Др Радовић, представник Института за сточарство у оквиру ACRID мреже (Associated Candidate Countries Research,

CLIAVE представљен у Европском Парламенту у Бриселу Read More »

Седми позив талентованим младим истраживачима

Министарство науке, технолошког развоја и иновација дана 13.03.2024. године расписало је Седми позив за укључење талентованих младих  истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО. Tекст Позива и пријаве могу преузети са сајта Министарства www.nitra.gov.rs на адреси: https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/sedmi-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima—studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-uklucivane-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama  

Седми позив талентованим младим истраживачима Read More »

CLIAVE НА 14. Међународном симпозијуму „Савремени трендови у сточарству“

У организацији Института за сточарство од 4-6 октобра 2023. године одржан је 14. међународни симпозијум „Савремени трендови у сточарству“ са преко 40 иностраних учесника из 23 земље. Др Душица Остојић Андрић, руководилац српског тима CLIAVE пројекта, председавала је секцијом у оквиру које су представљени интересантни радови из области климатских промена у сточарству. Сарадник CLIAVE пројекта,

CLIAVE НА 14. Међународном симпозијуму „Савремени трендови у сточарству“ Read More »

Scroll to Top

 

Mesto i godina rođenja

Beograd, 1975. godina

Elektronska pošta

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Obrazovanje

2001 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2007 Magistar biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka  – genetika i oplemenjivanje domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2007 istraživač saradnik

2014 naučni saradnik

2021 viši naučni saradnik

Radno iskustvo

2001 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade-   Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i dobrobit goveda

Ključne reči

Govedarstvo, dobrobit, genetika, mlečne krave, tovna junad, autohtone rase, kvalitet mesa, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Bioetičko društvo Srbije

Međunarodno društvo za razvoj i održivost (ISDS)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Belgrade, 1975.

E-mail

andricdusica.iah@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6913-4475

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dusica-Andric-2

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=G_aeBxIAAAAJ&hl=en

 

 

Education

2001 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2007 MSci, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2013 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2007 Research Assistant

2014 Research Associate

2021  Senior Research Associate

Working expirience

2001 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2003 Training on Danube River Enterprise Polution Reduction. DREPR Project; Warszava-Poland

2010 Training on Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms. RSPCA International; Ohrid-Macedonia

2010 Training on Animal Welfare on Farms. European Commission (TAIEX) and Serbian Ministry of Agriculture; Belgrade-Serbia

2011 Training on Livestock Animal welfare. United States Department of Agriculture (USDA); Palić-Serbia

2014 Training on Farm Animal Welfare. EU Twining Project: Building Capacity in the Areas of Food Safety and Animal Welfare; Belgrade- Serbia

2015 Assessment of genetic diversity of different species of cattle using microsatellite DNA markers-Institute of Biology and Immunology of Reproduction; Sofia-Bulgaria

2015  Embryo biotechnology in cattle reproduction, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2019 Linear Models in Genetic Evaluation, Czech University of Life Sciences; Prague-Czech

2021 Frameworks for animal welfare assessment and meeting stakeholder needs, ICAR/IDF; Rome -Italy

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Welfare

Key words

Cattle breeding, welfare, genetics, dairy, beef and autochthonous breeds, meat quality, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Bioethical Society of Serbia

International Society for Development and Sustainability (ISDS)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ostoji%C4%87+Andri%C4%87%2C+Du%C5%A1ica

 

Mesto i godina rođenja

Sremska Mitrovica, 1984. godina

Elektronska pošta

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Obrazovanje

2009 Diplomirani inženjer poljoprivrede, Odsek Zootehnika, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

2017 Doktor biotehničkih nauka – zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zvanja

2012 istraživač saradnik

2017 naučni saradnik

Radno iskustvo

2009 Odeljenje za istraživanja u govedarstvu, Institut za stočarstvo, Beograd

Obuka

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Oblasti istraživanja

Biotehničke nauke, Poljoprivreda, Stočarstvo: Odgajivanje, selekcija i genetika goveda

Ključne reči

Govedarstvo, selekcija, genetika, mlečne krave, odgajivanje i reprodukcija, autohtone rase, održivo stočarstvo, klimatske promene

Članstvo u udruženjima

Društvo genetičara Srbije

Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase (CUOGSR)

Evropsko udruženje za nauku o životinjama (EAAP)

Reference

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan

 

 

 

 

ENG

Place and year

of birth

Sremska Mitrovica, 1984.

E-mail

draganniksic84@gmail.com

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2153-9932

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/D-Niksic

Google Scholar

 

 

 

Education

2009 BSc, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

2017 PhD, Department of Zootechniques, Faculty of Agriculture, University of Belgrade

Professional position

2012 Research Assistant

2017 Research Associate

Working expirience

2009 Department of Cattle Breeding and Genetics, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

Trainings

2015 Training on marking of domestic animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2015 Training on working with experimental animals, Institute for Animal Husbandry, Belgrade

2016 Training on Development of associations in the food processing industry in the United States. Cochran Folowship Program; Lubock, Texas-USA

2018 Training on New Genetic and Breeding Methods for Healthier Dairy Cows. EAAP GplusE Program; Madrid-Spain

2018  Beef quality and carcass classification according to the SEUROP system, Institute of Animal Science; Kostinbrod-Bulgaria

2021 Training on Milk from grazing – Creating preconditions for the rehabilitation of pastures in dairy cattle breeding in Serbia, ORCA ; Belgrade-Serbia

2021 Training on Use of probiotics in livestock production. Erasmus Project; Çanakkale-Turkey

2022 Training on Education on climate impacts on agriculture.  Erasmus Project; Yallova-Turkey

2022 Training on Genetic selection in animal husbandry.  Belgrade-Serbia

2022 Training for linear evaluation of Simmental and Holstein Friesian cows, LAZEBW ; Aulendorf-Germany

Fields of research

Biotechnical Sciences, Agriculture, Animal Science: Cattle Breeding, Genetics and Selection

Key words

Cattle breeding,  selection, genetics, dairy,  breeding and reproduction, autochthonous breeds, sustainable livestock, climate change

Professional memberships

Serbian Genetic Society

Central Serbian Simmental Breeders Association (CUOGSR)

European Federation of Animal Science (EAAP)

References

(link ka personalnom repozitorijumu)

https://r.istocar.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nik%C5%A1i%C4%87%2C+Dragan