• English

Пословодство

Директор

др Чедомир Радовић, виши научни сарадник

+381(0)11/2691-611; +381(0)64/8291-225

cedomirradovic.izs@gmail.com

Заменик директора

др Веселин Петричевић, виши научни сарадник

+381(0)64/8291-208

veselin5@live.com

Помоћник директора за науку

др Милан П. Петровић, научни саветник

+381(0)11/3133832; +381(0)64/82912-22

milanppet@yahoo.com

Помоћник директора за опште и правне послове

Биљана Вулић, дипл.правн.

+381(0)11/3133-833; +381(0)64/8291-216

biljana.tesanovic@gmail.com

Помоћник директора за економске, рачуноводствене и финансијске послове

Славко Малетић, дипл.екон.

+381(0)11/3133-837; +381(0)64/8291-200

slavko.izs@gmail.com

НАУКА

Шеф Одељења за истраживања у говедарству

др Душица Остојић Андрић, виши научни сарадник

+381(0)11/2670-121, лок. 229

andricdusica.iah@gmail.com

Шеф Одељења за истраживања у oвчарству и козарству

др Драгана Ружић-Муслић, научни саветник

+381(0)11/2670-121, лок. 125

muslic.ruzic@gmail.com

Шеф Одељења за истраживања у свињарству

др. Марија Гогић, научни сарадник

+381(0)11/3133-831 +381(0)64/8291-218

gogic.marija@gmail.com

Шеф Одељења за истраживања у живинарству

др Зденка Шкрбић, научни саветник

+381(0)11/2670-121, лок.223

zdskrbic@gmail.com

Шеф Одељења за истраживања у производњи сточне хране

др Весна С. Крњаја, научни саветник

+381(0)11/2670-121, лок. 220; +381(0)64/8291-243

vesnakrnjaja.izs@gmail.com

Одељење за истраживања у области технологије анималних производа

+381(0)11/2670 -121, локал 228

Шеф Лабораторије за хемију и микробиологију

дипл. хем. Гордана Маринков

+381(0)2670-121, лок. 230; +381(0)64/8291-228

gmarinkovis@gmail.com

КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

Шеф за комерцијалне и маркетиншке послове

Михајло Воркапић, дипл. инж.

+381(0)11/3192-692; +381(0)64/8291-212

mvorkapic.izs@gmail.com

ОГЛЕДНИ ЦЕНТАР

Стручни сарадник за послове сточарске производње

(свињарство, живинарство, говедарство, овчарство)

Саша Пејчић, дипл.инж.

+381(0)64/8291-245

sasapejca@gmail.com

Стручни сарадник за послове биљне производње, одржавање, механизације и експлоатације опреме

Милан Блажић, дипл.инж.

+381(0)64/8291-204

Одговорни технолог у Експерименталној кланици

Ружица Мицић, доктор ветеринарске медицине

381(0)64/8291-249

bridgemedia【2021年発売予定】 サカイ × ナイキ ヴェイパー ワッフル 全4色 – スニーカーウォーズ

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Пословодство – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top