• English

Управни одбор

Председник Управног одбора

проф. др Радица Ђедовић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Заменик председника Управног одбора

др Душица Остојић Андрић, виши научни сарадник, Институт за сточарство, Београд – Земун

Чланови Управног одбора

проф. др Драган Радојковић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

проф. др Милун Петровић, Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу

проф. др Данијела Кировски, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

др Зденка Шкрбић, научни саветник, Институт за сточарство, Београд – Земун

др Веселин Петричевић, виши научни сарадник, Институт за сточарство, Београд – Земун

bridge mediaNike

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Управни одбор – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top