• English

Упутства и обрасци матичне евиденције

За успешно спровођење селекције и унапређења сточарства важан услов је уредно, ажурно и тачно вођење матичног књиговодства. Матична евиденција треба да нам пружи веродостојне и сигурне податке о пореклу, екстеријеру, продуктивности, плодности и квалитету одређеног грла. Основна одгајивачке организације воде основну матичну евиденцију и податке из ње прослеђују, путем извештајне документације регионалној и главној одгајивачкој организацији.Sport mediaNike Air Max 270 gris vert rose femme – Chaussures Prix stylés – Aractidf

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Упутства и обрасци матичне евиденције – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top