• English

Селекција и матична евиденција у сточарству

ГЛАВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

На основу решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Рeпублике Србије број 023-02-2354/2019-08 од 08. новембра 2019. године, Институт за сточарство, Београд-Земун, је ГЛАВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА у говедарству, овчарству, козарству, свињарству и живинарству. Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Рeпублике Србије број 023-02-1397/2019-08 од 28. октобра 2019. године прихваћени су Главни одгајивачки програми за племените и аутохтоне расе у говедарству, овчарству, козарству, свињарству и живинарству.
Основне делатности и активности Института за сточарство Београд Земун, као главне одгајивачке организације у сточарству дефинисане су Законом о сточарству, правилницима који су проистекли из њега и Главним одгајивачким програмом.
Главна одгајивачка организација израдила је и спроводи главни одгајивачки програм, који је решењем прихватило Министарство пољопривреде.
При спровођењу главног одгајивачког програма главна одгајивачка организација нарочито:

1)    води главну матичну евиденцију по врстама, односно расама домаћих животиња на територији Републике Србије;
2)    издаје педигре и уверење о пореклу и друге зоотехничке документе и води евиденцију о њима;
3)    врши контролу спровођења одгајивачког програма;
4)    врши процену приплодне вредности домаћих животиња;
5)    врши рангирање и класирање приплодних домаћих животиња;
6)    израђује план коришћења и дистрибуције сперме квалитетних приплодних домаћих животиња;
7)    води евиденцију основних одгајивачких организација;
8)    води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња;
9)    предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња;
10)  израђује стручна упутства и методологије за спровођење главног одгајивачког програма;
11)  контролише примену прописаних метода и поступака за спровођење главног одгајивачког програма.

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Селекција и матична евиденција у сточарству – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top