• English

Институт

Добродошли,

Институт за сточарство, Београд-Земун, је специјализована научноистраживачка установа за област анималне производње, по много чему јединствена у нашој земљи у свом пољу рада.

Институт за сточарство је основан 1948. године Уредбом Влада ФНРЈ о оснивању Савезног института за сточарство, а од 1952. године Решењем Владе НР Србије ради под садашњим именом. Институт  је акредитована истраживачко-развојна установа. Седиште Института је у Београду (Земуну).

Основна делатност Института је научноистраживачки рад у области биотехничких наука у циљу унапређења производње и производа свих врста домаћих животиња. Од оснивања основна делатност Института није мењана. Истраживања и добијени резултати из области анималне генетике, селекције, одгајивања, физиологије, репродукције, исхране, сточне хране, технологије производње и прераде анималних производа најчешће бивају „преточени“ у нове технологије, од којих је већи број прихваћен и примењен у пракси. Институт за сточарство је од 2003. године овлашћена организација за селекцију и матичну евиденцију приплодне стоке у Србији.
Институт за сточарство је по много чему јединствена институција у нашој земљи која већ дуго година има висок реноме у науци и пољопривреди Србије. Његова садашња и будућа улога најбоље је сажета у мисији и визији Института.

МИСИЈА ИНСТИТУТА ЗА СТОЧАРСТВО

Истраживања и развој сточарства и производње хране, отворена кућа знања за све у науци, образовању и привреди којима је потребан савет, обука или партнер у области науке којом се бавимо.

ВИЗИЈА ИНСТИТУТА ЗА СТОЧАРСТВО

Институт за сточарство – кадровски и технички модерна истраживачко-развојна установа усмерена на будућност, која може да одговори на сваки изазов својим мултидисциплинарним приступом и која иновативност демонстрира у пракси на свом Огледном центру.

На остварењу ових циљева тимски раде запослени у научним одељењима, у акредитованој Лабораторији за хемију и микробиологију, Лабораторији за испитивање квалитета меса и јаја, Лабораторији за микотоксиколошка испитивања, на Огледном центру јединственом у Србији, „лабораторији на отвореном“ која обезбеђује истраживања и развој производње биолошки вредне хране од њиве (300 хектара) преко узгоја домаћих животиња (6 огледних фарми за истраживања у говедарству, свињарству, овчарству, живинарству), до готовог производа на нашим трпезама (Експериментална кланица – производња свежег меса и месних производа). У развоју су још две лабораторије – Лабораторија за молекуларну генетику, а у сарадњи са колегама из Јапана у оквиру JICA пројекта и Лабораторија за истраживања производње биогаса из нуспроизвода пољопривредне и прехрамбене индустрије. Истраживања су у току и у области екологије и Добре пољопривредне праксе, заштите аутохтоних раса стоке, производње функционалне хране, геномике и других актуелних тема у оквиру низа домаћих и међународних пројеката и сарадње са партнерима.

Заправо, ми већ увелико тражимо адекватне одговоре на изазове које нам доноси 21. век. Придружите нам се.

Погледајте брошуру

Running SneakersNike News

Међународни пројекти:

logo star

logo tic

Институт – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО Top